Diet Calorie Calculator - מחשבון קלוריות

Diet Calorie Calculator - מחשבון קלוריות

רגל
אינץ
ליברות
ליברות
שנים
ימים
%
%
%
אינץ

קצב חילוף חומרים בסיסי

סה"כ שריפת אנרגיה יומית (TDEE)

--

בי.אם.אר

--

TDEE

--

LBM

--

FBM

--

בי.אם.איי

--

יחס היקף מותניים וגובה

--

MFM

--

MRDC

--

קלוריות באימון

--

קלוריות במנוחה

--

שבועות ליעד

--

משקל סופי

--

השמנת יתר

אנא התייעצו עם רופא תרם השימוש במחשבון זה.

נגישות